Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles adds Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, and Giyu Tomioka

An unexpected trio joins the fray.