Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – Kimetsu Gakuen Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, and Shinobu Kocho trailer, screenshots

The second batch of school characters in action.